ಅಲ್ ಸ್ತೆರ್ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೋಟಗಳು

Posted on ಜೂನ್ 20, 2011. Filed under: Uncategorized |


ಜರ್ಮನಿಯ ಹಂಬುರ್ಗ್ ನಗರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ‘ಅಲ್  ಸ್ತೆರ್ ‘ಸರೋವರದ ಬಳಿ ,ನಾನು ಕಂಡು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು. ೧೦ ಮತ್ತು ೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೧.

Advertisements

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

4 Responses to “ಅಲ್ ಸ್ತೆರ್ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೋಟಗಳು”

RSS Feed for ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈ Comments RSS Feed

I am delighted to know that you are becoming a professional photographer, Kya sir?

Purushotham,Thanks for the compliments .
Photography is fossilized document ,which is static and represents ‘Modernism’. Video is moving document ,which is dynamic and represents ‘Post-modernism ‘.Retired persons are in a way fossilized ,but want to be dynamic .This dilemma ,some times finds representation in their delayed interests!

ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು! ನೀರೊಳಗಿನ ರೇಖೆಗಳು ?

ಇಂದಿರಕ್ಕೆ ,ಸೊಲ್ಮೆಲು


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: