‘ಅವಧಿ’ ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೀಗಿತ್ತು..

Posted on ಮೇ 6, 2011. Filed under: Uncategorized |


ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ‘ಬ್ಲಾಗಿಲನು ತೆರೆದು..’ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಬಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ 

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: