ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ …

Posted on ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2010. Filed under: Uncategorized |


ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ .ಊರ್ಜ್ ಬರ್ಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು

 

Advertisements

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

2 Responses to “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ …”

RSS Feed for ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈ Comments RSS Feed

Thank you


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: