ಸೊ, ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ..

Posted on ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2010. Filed under: Uncategorized |


ನಾ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕರಗುತದೆ ,ಇನ್ನಿಲ್ಲ !

…. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮದ ಸಾಲುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಫೋಟೋ -ಎರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳೆ. ಕಡೆಯ ಸಾಲುಗಳಂತೂ, ಸುಖಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಂದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ, ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ, ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳು ಬದಲು, ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಕರಗಿಸುವ ಹಿಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ !

ಪಾರ್ವತಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ

 

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: