ಹಿಮಗಿರಿಯ ಕಂದರ

Posted on ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2010. Filed under: Uncategorized |


ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಲ್ಲದ ಹಿಮ. ಎತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹಿಮವೇ.

ಆಚೆ ಬರಲೂ ಬಿಡದ ಥಂಡಿ ಹವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹಿಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Advertisements

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

5 Responses to “ಹಿಮಗಿರಿಯ ಕಂದರ”

RSS Feed for ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈ Comments RSS Feed

BEAUTIFUL PHOTOGRAPHS….

Sharada,Thanks. These are my first attempts in photography in Germany.

waw ! ಹಿಮದ ಚಾದರ !!!
no snow here in winter 😦 only chilling cold !
Good photos, Sir !

Thanks Hema.Your photoes in facebook were nice.West is not one, but many.


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: