ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ..

Posted on ಜನವರಿ 17, 2010. Filed under: Uncategorized |


ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭ ಅದು. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: