ನಾಲಾಯ್ಡಿಡ್ದ್ ನಾಲೂರುಗು

Posted on ಜನವರಿ 2, 2010. Filed under: Uncategorized |


ನಾನು ಬರೆದ ತುಳು ಕೃತಿ “ನಾಲಾಯ್ಡಿಡ್ದ್ ನಾಲೂರುಗು” ಮತ್ತು ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತುಳು ನಾಡಿನ ದೈವ ಬೆಮೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ” ನಾಗ ಬೆರ್ಮ ” ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿದುಗದೆಯಾದಾಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ:

Make a Comment

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: